Market Officer, Assistant Loan Officer, Supervisor, Receptionist, Market Representative, Office Assistant

  • Full Time
  • nepal

Pariyojana Saving and Credit Co-operative Ltd.

Pariyojana Saving and Credit Cooperative Ltd. लाई बत्तिसपृतली तथा सदस्य सेवा केन्द्र सातदोबाटोमा निम्न कर्मचारी आवश्यकता भएको हुँदा इच्छुक नेपाली नागरिकले आफ्नो शौक्षिक योग्यता, अनुभवको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी, बायोडाटा र १ प्रति PP साइजको फोटो सहित बिज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवेदन दिनुहोला ।

पद / संख्याशौक्षिक योज्यता
1. बजार अघिकृत : 2ब्यबस्थापन संकायमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको वा सो सरह
2. सहायक कर्जा अघिकृत : 1ब्यबस्थापन संकायमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको वा सो सरह
3. सुपरभाईजर : 5प्रमाण पत्र तह (+2) उत्तरण वा सो सरह र कम्युटरमा दक्ष
4. रिसेप्सनिष्ट : 2प्रमाण पत्र तह (+2) उत्तरण वा सो सरह र कम्युटरमा दक्ष
5. बजार प्रतिनिधी : 10SLC/SEE उत्रिर्ण गरेको
6. कार्यालय सहयोगी : 1साधारण लेखपढ

१. अनुभवी तथा मोटर ‘ल चालक अनुमती पत्र भएकोलाइ प्राथमिकता दिइने छ।
२. प्रारम्भिक छनोटमा परेकालाई मात्र अन्तवार्तामा बोलाइने छ ।
३. नतिजा संस्थाको सुचना पाटीमा र फोन सम्पर्क गरी जानकारी गराइने छ ।
४. आबेदन इमेल बाट पनी दिन सकिने छ । तलव सुबिधा आपसी समझदारीमा हुनेछ ।

Pariyojana Saving and Credit Cooperative Ltd.,
Battisputali, Kathmandu
Phone : 01-4496000, 4487736
Email: [email protected]

Saving

To apply for this job email your details to pariyojanasavcoop1@gmail.com